Thứ Tư, Tháng Hai 1

News Focus

Highlights - B


Focus Grid

Listing: Modern

Listing: Grid Overlay

Listing: Tall Overlay

Listing: Blog

Listing: Timeline

Listing: Classic

Hệ sinh thái bất động sản thương mại – Đế chế Blockchain

0

Blockchain nâng tầm hệ sinh thái bất động sản thương mại lên một chân trời mới. Vậy Blockchain vứt bỏ những cản trở trước kia như thế nào? Với sự gia tăng của các ngành công nghiệp, nhượng quyền thương mại và sự xuất hiện của công nghệ, bất động sản, giống như tất cả các ngành, đã trải qua giai đoạn thay đổi mang tính đột phá. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bất động sản có vẻ khá chậm chạp trong việc theo kịp tốc độ phát triển chung của CNTT. Do bất động sản đều có giá…