Thứ Tư, Tháng Hai 1

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Hướng dẫn này được áp dụng tại akaChain.

akaChain hiểu rằng những khách hàng của chúng tôi và/hoặc người dùng truy cập vào akachain.io rất quan tâm tới vấn đề bảo mật thông tin người dùng. Trong khả năng của mình, chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Do đó, chúng tôi đặt ra bản hướng dẫn chính sách quyền riêng tư này nhằm thể hiện sự cam kết ý kiến ​​của công ty chúng tôi về việc áp dụng quyền riêng tư.

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và xử lý:

Người dùng có thể đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi mọi lúc mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp tới chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin người dùng tại các trang web của mình theo hai cách: (1) trực tiếp (ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin như: tên, địa chỉ email, chức vụ, công ty, quốc gia và số điện thoại, để đăng ký nhận bản tin hoặc gửi nhận xét trên trang); và (2) gián tiếp (ví dụ: thông qua trang web, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định như địa chỉ IP, nhân khẩu học, hệ điều hành máy tính và loại trình duyệt bạn đang sử dụng).

Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn mà những thông tin này được thu nhập nhằm tạo tuyến lưu lượng truy cập vào trang web, từ đó dự đoán sự cố với máy chủ để quản lý trang web của chúng tôi; đồng thời hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ, từ đó thiết kế lại và nâng cấp trang web tốt hơn. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để xử lý yêu cầu, chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ tương ứng.

Cách sử dụng thông tin thu thập được:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu, xử lý đơn xin việc trực tuyến và cho các mục đích khác mà chúng tôi sẽ mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin hoặc sẽ trình bày rõ ràng với bạn. Ví dụ:

Để tiếp tục thực hiện các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ.

Để liên hệ với bạn nhằm mục đích phát triển mối quan hệ kinh doanh.

Để phản hồi ý tưởng của bạn và hoặc để cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn.

Để liên lạc với bạn cho mục đích tiếp thị như khảo sát khách hàng.

Để thông báo cho bạn về công ty của chúng tôi.

Để nhằm tuân thủ các quy định trong luật áp dụng.

III. Người nhận dữ liệu, chuyển và tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không yêu cầu sự cho phép trước của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài yêu cầu ban đầu được thu thập.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong akaChain hoặc với bất kỳ công ty con, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý bên thứ ba hoặc nhà thầu được ủy quyền ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho mục đích xử lý dữ liệu, lưu trữ hoặc để cung cấp một dịch vụ hoặc giao dịch được yêu cầu, sau khi đảm bảo rằng các thực thể đó đã bị ràng buộc theo hợp đồng với nghĩa vụ bảo mật dữ liệu.

Khi được yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài hoặc cơ quan quản lý, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Chúng tôi không có ý định sử dụng trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin về một đứa trẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong Hướng dẫn về quyền riêng tư này.

Chính sách cookie

Giống như nhiều trang web, khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng nhật ký đánh giá trang web – công nghệ cookie –  để thu thập dữ liệu sử dụng trang web bổ sung. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào máy tính của bạn để tạo điều kiện đánh giá cho các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập từ cookie để xác định hành vi của người dùng cũng như phục vụ nội dung và ưu đãi dựa trên hồ sơ của bạn và cho các mục đích khác được mô tả dưới đây (trong phạm vi được cho phép về mặt pháp lý trong một số khu vực pháp lý nhất định). Ngoài ra, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các đối tác quảng cáo của chúng tôi, những người mà chúng tôi đã tham gia tiếp thị lại, có thể giới thiệu cookie. Dựa trên trình duyệt trang web của chúng tôi, bạn có thể thấy các quảng cáo của chúng tôi khi truy cập trang web đối tác quảng cáo của chúng tôi và/hoặc mạng lưới các trang web của họ.

Những cookie như vậy sẽ cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả của quảng cáo và đưa ra quảng cáo phù hợp hơn với bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn như được giải thích trên đây. Nếu bạn muốn xóa cookie hiện có khỏi thiết bị của mình, bạn có thể thực hiện việc này bằng các tùy chọn trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể cài đặt lại trình duyệt của mình, bằng cách chỉnh sửa các tùy chọn của trình duyệt, ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie từ các trang web bạn truy cập.

Bảo mật dữ liệu

akaChain cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật tại chỗ. Các biện pháp sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi việc sử dụng sai, mất, rò rỉ và/hoặc thay đổi thông tin. Thông tin cá nhân của bạn bị hạn chế truy cập để ủy quyền cho nhân viên của akaChain vì mục đích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn và/hoặc cho việc kiểm toán, kiểm toán nội bộ và cho mục đích nghĩa vụ pháp luật của akaChain. Chúng tôi luôn yêu cầu nhân viên của mình bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng tất cả các phép đo, công nghệ và quy trình bảo mật được công nhận cho mục đích này theo các quy định của chính phủ.

Về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn nên hiểu rằng bản chất mở của Internet là thông tin và dữ liệu cá nhân có thể truyền qua các mạng kết nối bạn với hệ thống của chúng tôi mà không cần các biện pháp bảo mật và có thể được truy cập và sử dụng bởi những người khác ngoài dữ liệu hướng tới ban đầu.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác nhưng chúng không phải là các trang web akaChain cũng như dưới sự kiểm soát của akaChain. akaChain không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung và giao dịch của các trang web đó. Bạn được yêu cầu đọc kỹ phần Quyền riêng tư của các trang web được liên kết đó để đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ cách thức thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân trước khi cung cấp thông tin của riêng bạn. Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm về rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng các trang web đó.

VII. Thay đổi về Tuyên bố quyền riêng tư

akaChain bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần Hướng dẫn về quyền riêng tư này theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào. Do đó, bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét tuyên bố này. Những thay đổi của Hướng dẫn về quyền riêng tư này sẽ được đăng lên trang web này để thông báo cho bạn về chúng. Những thay đổi này cũng sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng hướng dẫn này thể hiện sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản đó.

VIII. Liên hệ với trang web

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Hướng dẫn về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc về cách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với akaChain theo địa chỉ trên trang.